Polityka jakości

Od początku działalności wysoka jakość wytwarzanych kosmetyków była dla Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona priorytetem. Jako jedna z pierwszych w Polsce firm kosmetycznych wdrożyliśmy certyfikat 22716:2007 (GMP). Standard ten dotyczy Dobrej Praktyki Produkcji kosmetyków. Zawiera wskazówki odnoszące się do produkcji, kontroli, magazynowania, transportu produktów kosmetycznych i składowania wyrobów gotowych. Określa także szczegółowe wymagania co do personelu. Daje to gwarancję, że produkt finalny, który trafia w ręce Klienta jest wysokiej jakości – od momentu zaopatrzenia w surowce, aż do pojawienia się kosmetyku na półce.

Podstawą wszystkich kosmetyków jest woda, niezwykle istotna jest więc jej jakość-w kosmetykach Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona używana jest górska woda źródlana z własnego ujęcia. Od początku działalności wykluczono składniki pochodzenia zwierzęcego i testowane na zwierzętach. W produkcji kosmetyków firma wdrożyła zasadę zrównoważonego rozwoju– Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona chroni naturę korzystając ze składników pochodzących z odnawialnych źródeł, stosuje procedury ekologicznej produkcji, korzysta z najnowszych zdobyczy technologii, aby kosmetyki były innowacyjne i dobrze służyły konsumentom i środowisku.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA posiada:

 • Certyfikat jakości ISO 9001:2008,
 • Certyfikat dotyczący Dobrej Praktyki Produkcji GMP ISO 22716:2007.


Polityka jakości realizowana jest przez:

 • stałe doskonalenie technologii wytwarzania,
 • dostosowywanie składu produktów do panujących trendów poprzez doskonalenie wyrobów już istniejących jak również opracowywanie nowych receptur,
 • wykorzystywanie w produkcji składników aktywnych wysokiej jakości, co jest gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów gotowych
 • stałą ocenę i weryfikację dostawców,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym świadomości proekologicznej poprzez szkolenia,
 • nowoczesne warunki wytwarzania oparte na zasadach Dobrej Praktyki Produkcji (GMP),
 • prowadzenie racjonalnej polityki wodno-ściekowej,
 • doskonalenie systemu gospodarki odpadami,
 • optymalizację zużycia czynników energetycznych,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • ciągłe doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 22716:2007,
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie systemu spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.